65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR (2022 SAYILI KANUNA GÖRE)
 
 
 
65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 

1.      65 yaşını doldurmuş olan,

2.      Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3.      Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4.      2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

 

65 YAŞ MAAŞI ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 

65 yaşında ve üstünde olan kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri şöyle yapılır:

Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ’lik kararı alınır. Vasi olan kişinin başvuruda dikkat etmesi gerekenler:

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

1.      Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığına

2.      Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğuna

3.      Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğuna,

4.      Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığına

5.      Başvurunuzun ilgili Mal müdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğine dikkat edin!

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLA

 

65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

 

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

•   İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

•   2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.