SİLAH RUHSATI

 

SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ

 • Taşıma Ruhsatı

  • Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı

  • Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı

  • Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı

  • Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı

 • Bulundurma Ruhsatı

  • Meskende bulundurma ruhsatı

  • İşyerinde bulundurma ruhsatı

 • Yivli Av Tüfeği Ruhsatı

  • Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı

  • Yivli av tüfeği taşıma ruhsat

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER

 • Silah Taşıma Ruhsatı İçin; Can güvenliğinden dolayı

  • Can güvenliğinin tehlikede olduğu veya olacağı gerekçesini açıkça belirten ve Kaymakamlıktan, İlçe Emniyet Amirliğine havale ettirilmiş dilekçe.

  • Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.

  • 4 adet renkli fotoğraf.

  • Silah ruhsatı istek formu.

  • Adli sicil sabıka sorgulaması.

  • Doktor raporu.

  • İkametgâh İlmühaberi.

 • Silah Bulundurma Ruhsatı İçin;

  • Kaymakamlığa dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)

  • Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.

  • 3-4 adet renkli fotoğraf

  • Silah ruhsatı istek formu.

  • Adli sicil sabıka sorgulaması.

  • Doktor raporu.

  • İkametgâh İlmühaberi.

 • Tüm Şirketlerin Müracaatlarında İstenilen Belgeler

  • Kaymakamlığa dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)

  • Şirketin kuruluşunu ve hisseleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

  • Şirket kuruluşu ile şu andaki faaliyet gösterdiği adresi arasındaki değişiklik var ise bu kararla ilgili olarak yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi

  • Şirketin unvan değişikliği var ise bu kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi

  • Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi

  • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)

  • Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limited Şirketlerde)

  • Yönetim ( Ortaklar ) Kurulu Kararı

  • Vergi Levhası sureti ( En son yıl tahakkuk ettirilmiş olacak)

  • Ticaret Odası faaliyet belgesi

  • İkametgah İlmuhaberi. ( 1 adet - ne için verildiği hanesine silah ruhsatı için diye yazdırılması gerekiyor.)

  • Nüfus Cüzdan Sureti ( 2 adet Muhtardan veya Noterden )

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 3 adet)

  • Fotoğraf ( Yerli silah talepleri için 6, İthal silah talepleri için 4 adet renkli vesikalık, polaraid veya fotokopi olmayacak)

  • Ruhsatlı birinden devir alınması halinde devir alınacak silahın ruhsatının fotokopisi(2 adet

 • Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almakİsteyenlerden;

  • Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)
   (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesiistenmez

 • Emekli Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

  • Emeklilik Onayı, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

 

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN;

 • Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden;

  • Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,

 • Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından;

  • Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınacak resmi yazı,

 • Sarraf ve Kuyumculardan;

  • Esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.

 • Pilotlardan;

  • Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı,

 • Büyük Toprak Sahiplerinden;

  • Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.

 • Büyük Sürü Sahiplerinden;

  • Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinden alacakları yazı.

 • Müteahhitlerden;

  • Şirket halinde müteahhitlik yapanlardan, Ticaret Odalarından alacakları Ticari Sicil Kaydı ve müteahhitlik karnesi, kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise Ticaret Odalarından alacakları müteahhit olduklarını belirten belge ve vergi mükellefi olduklarını belirtir Vergi dairesinden alacakları yazı, Şirket halindeki müteahhitlerden ayrıca, ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti,

 • Akaryakıt Bayilerinden;

  • İlgi kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti.

 • Arıcılardan;

  • İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı.

 • Avukatlar ve Noterlerden;

  • Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi, Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi.

 • Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

  • Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge.

 • Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden alınacak Sporcu Lisansı.(Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir).

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

  • (Av Tezkeresi almak isteyen vatandaşlar 5 yıllık harç bedelini yatırdıkları takdirde kendilerine 5 yıllık Av Tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise, süresiz yivsiz tüfek sahipliği belgesi verilir.) İkamet edilen yerin Kaymakamlığına hitaben dilekçe.

 • Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;

  • İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge, 2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname.

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK MESLEK MENSUPLARINDAN;

 • Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden;

  • Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.

 • Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;

  • Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.

 • 507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden;

  • Birlik, federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel kurul üyelerinden, seçildikleri birlik, federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

 • Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş anlar hariç olmak üzere);

  • Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.

SİLAH RUHSATI ALAN ŞAHISLARDAN 5 YILLIK OLARAK DÜZENLENEN HARÇ MİKTARLARI :

 • Av Tezkerelerinden;

  • Avcı Cemiyetlerine Dahil Olanlardan 5x12.840.000 TL=64.200.000 TL

  • Avcı Cemiyetlerine Dahil Olmayanlar 5x16.090.000 TL=80.450.000 TL

 • Yivli Av Tüfeği Ruhsatlarından;

  • 5 x 132.600.000=663.000.000 TL

 • Silah Taşıma Ruhsatı;

  • 5 x132.600.000=663.000.000 TL

 • Silah Bulundurma Ruhsatı (5 Yıl İçin);

  • 66.250.000 TL
    

 • Özel İşlem Vergisi

  • Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatlarından 120.000.000 TL

  • Av Tezkerelerinden; 60.000.000 TL

 • Eğitime Katkı Payı

  • Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatlarından 30.000.000 TL

  • Av Tezkerelerinden; 15.000.000 TL

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER
91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

 • Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.

 • Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

 • Haklarında Türk Ceza Kanununun 119' uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

 • Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

 • Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

 • Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

 • Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

 • Kanunun 12, 13, 14 ve 15' nci maddelerine belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

 • Kanunun 4' üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

 • Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

 • Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

 • Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50' inci maddesinin (c ) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16' ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15' nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12' nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2' inci maddesi gereğince emekli edilenler.

 • Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

 • Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

 • 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

 • 21 yaşını bitirmemiş olanlar.

SİLAH KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR

 • Silahını emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır.

 • Silah sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar.

 • Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her zaman çok büyük özen gösterilmelidir.

 • Namlu ağzı her zaman emniyetli bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve sökülürken önemlidir.

 • Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar edinilmemelidir.

 • Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.

 • Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek bırakılmamalıdır.

 • Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

 • Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır.

 • Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta bulundurulmamalıdır.

 • Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez. Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit edildikten sonra verilebilir.

 • Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe dokunulmamalıdır.

 • Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.

 • Silahınıza uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabze gibi aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine engel teşkil etmediğinden emin olunmalıdır.

 • Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki silah şaka aracı değildir.

 • Silahın yere düşürülmemesine dikkat edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi açısından önemlidir.

 • Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline getirilmemelidir.

 • Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan, hal ve hareketlerden kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır.