TESCİL İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER-YENİ KAYIT

1. Aracın Faturası ve Teknik Belgesi
2. C.K.F. Maliye kaydı
3. İthal araç ise Karayolları tespiti
4. Sigorta Poliçesi

DEVİR
1. Noter Satışı
2. N.V.V. Dairesi borcu yoktur kaydı
3. Sigorta Poliçesi
4. Şahıs kendi işlerini yürütmüyorsa vekalet

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

YENİ KAYIT
1. Sürücü Belgesi Müracaat Formu
2. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müracaat Formu
3. Maliye Harcı
4. Sabıka Kaydı
5. Sağlık Raporu
6. Öğrenim Belgesi
7. Sertifika
8. TR-S-F1 Formu
9. Kişi Bildirim Formu (Erkek Adaylara askerlik için)
10. Sürücü Belgesi Kartı
11. Kan Grubu
12. İkametgah İlmuhaberi

ZAYİ (KAYIP)
İlk sürücü belgesini İlk aldığınız yere başvuru;
1. Şahsın kendisi
2. Kayıp Zayi Dilekçesi 8Eğer aldığımız yere gidemiyor isek)
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
5. Kan grubu kartı
6. Muhtardan Örnek (5) formu